• Veiligheid / vergunningen

    Hieronder kan u meer informatie vinden over veiligheid en vergunningen. Heeft u nou vragen?

Bedrijfsnoodplan

In het bedrijfsnoodplan moeten alle maatregelen en procedures staan beschreven voor de ontruiming van een gebouw. Het bedrijfsnoodplan dient een goedkeuringsstempel van de brandweer te hebben.
Het moet zowel een situatietekening (ligging) bevatten, als een tekening waarop alle vluchtrichtingen, de alarmering, de spoedeisende hulpverleningsmaterialen en technische voorzieningen zijn aangegeven.

Interesse om bij ons te komen werken?

Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste medewerkers!
Als je interesse hebt neem dan gerust contact met ons op en wie weet heb je dan je nieuwe baan!