• Bouwkundig tekenwerk

    Bouwaanvraag, BIM model of 3D Visualisatie
    ATC kan u van dienst zijn!

BIM projecten

BIM staat voor Building Information Modeling oftewel Bouw Informatie Modellering.

Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is.

BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

ATC kan uw plattegronden of installatie tekeningen omzetten naar een bestand dat is te gebruiken voor BIM. Tevens kunnen wij fungeren als projectbeheerders tijdens het werken met BIM.