• Veiligheid / vergunningen

    Hieronder kan u meer informatie vinden over veiligheid en vergunningen. Heeft u nou vragen?

Bouwaanvraag

Bij een bouwproject zijn goede tekeningen van groot belang voor het uitwerken en bespreken van bouwplannen en het aanvragen van een offerte bij de aannemer. Ook voor de aanvraag bij uw gemeente dienen goede bouwtekeningen aanwezig te zijn. Vanaf 1 oktober 2010 gaat deze aanvraag digitaal via een loket van de Rijksoverheid. Hier zijn alle gemeenten, provincies en waterschappen op aangesloten. ATC verzorgt uw tekeningen en neemt de aanvraag volledig uit handen. Voor al uw vragen over de wet- en regelgeving kunt u terecht op de site van de Rijksoverheid.