• Veiligheid / vergunningen

    Hieronder kan u meer informatie vinden over veiligheid en vergunningen. Heeft u nou vragen?

Gebruiksvergunning

Per 1 november 2008 gelden landelijke voorschriften voor het brandveilig gebruik van bouwwerken. Met de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) vervallen de gemeentelijke voorschriften en gaat er één landelijke set aan voorschriften gelden. Wanneer in het  gebouw een dagverblijf is gehuisvest waarin meer dan 10 mensen, jonger dan 12 jaar, tegelijk aanwezig  zijn of meer dan 10 personen ’s nachts verblijven, dient u een gebruiksvergunning te hebben. Wij kunnen voor u deze gebruiksvergunning met de bijbehorende tekeningen indienen bij het loket van de Rijksoverheid. Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij precies aan welke voorwaarden de aanvraag en de tekeningen moeten voldoen om goedgekeurd te worden door de brandweer en de gemeente. Ook hier meten wij het gebouw ter plaatse in en vervaardigen de nodige plattegronden als er geen (digitale) bouwkundige tekeningen voorhanden zijn.

Interesse om bij ons te komen werken?

Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste medewerkers!
Als je interesse hebt neem dan gerust contact met ons op en wie weet heb je dan je nieuwe baan!