• Vastgoedbeheer

    Inzicht in uw vastgoed.

NEN2580 rapportages

Heeft u een betrouwbare NEN 2580 oppervlaktemeting nodig?
En wilt u een eenduidig en gecertificeerd meetrapport?

Aan de hand van genormeerde metingen bepaalt ATC oppervlakten en inhouden van gebouwen. Deze data, wordt in een volledig en overzichtelijk meetrapport weergegeven en kan onder andere gebruikt worden door vastgoedeigenaren en makelaars ten behoeve van benchmarking, huur of verhuur en aan- of verkoop.

De oppervlakten worden bepaald volgens de methoden die staan voorgeschreven in de NEN2580. In de norm NEN 2580 zijn termen, definities en methoden vastgelegd over de manier waarop vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden bepaald. In 2003 hebben de belangrijkste aanbieders van NEN2580 meetrapporten zich verenigd in Branchevereniging Vm2. Op initiatief van de vereniging is in december 2011 de NTA 2581 geïntroduceerd.

De NTA 2581 schrijft voor waar een meetrapport aan moet voldoen. Om een meetstaat of certificaat te kunnen maken zal er eerst gemeten moeten worden. Hiervoor gebruikt ATC  digitale tekeningen. Indien deze niet aanwezig zijn, zullen wij de benodigde maatvoering in het werk bepalen. Aan de hand van de opgenomen gegevens wordt de bestaande situatie in kaart gebracht. Vervolgens berekenen wij oppervlakten en stellen het A-rapport samen. Hiermee heeft u een volledig beeld van uw vastgoed.

ATC is gecertificeerd en actief lid van Vereniging De Vierkante Meter.

Interesse om bij ons te komen werken?

Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste medewerkers!
Als je interesse hebt neem dan gerust contact met ons op en wie weet heb je dan je nieuwe baan!